Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Torres: Continuous Discovery Habits

Torres: Continuous Discovery Habits

🔵 Maailma on kiihdyttänyt tuotekehitysprosessejaan kiitos Internetin. Mitään ei tapahdu enää niin hitaasti kuin 30 vuotta sitten. 

✅ Pääviesti kirjassa on, että tärkeintä on löytää (discovery) ja toimittaa (delivery). “If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.” — Albert Einstein

✅ Kirjassa on hyvä rakenne. Alussa kerrotaan mitä aiotaan kertoa. Jokaisen kappaleen lopusta löytyy aina nämä kaksi yhteenvetoa:
1) Miten välttää asioita?
2) Miten tehdä jatkuvan löytämisen kulttuuria?

✅ Asiakastarpeen löytäminen on muuttunut ja erityisesti sen omistajuus. Ohjelmistoliiketoiminnan alkuaikoina johto omisti asiakasymmärryksen ja budjetointi oli tehty kerran vuodessa.

✅ Vuosi 2001 oli käänteentekevä, kun joukko insinöörejä kirjoitti ”Agile manifeston”, joka kuuluu seuraavasti:
1. Lyhyet kehitysvaiheet, joista saadaan useammin asiakkailta palautetta. 
2. Jatkuva kehitystyö, jossa ei pyritä isoihin julkaisuihin vaan jatkuvaan julkaisuprosessiin. 
3. Mahdollisimman iso joustavuus, että asiakaspalautteeseen voidaan reagoida helposti, mutta välittömästi.  
4. Yksinkertaisuudesta tulee kauneutta, koska mitä vähemmän rakennetaan, niin sen parempia ominaisuuksia siitä tulee 

✅ Ongelmat syntyvät kun johtajat eivät halua antaa pois omistajuutta asiakastarpeiden löytämisestä. Enemmän lopputulokset kuin lopputuotteet mielessä. Enemmän asiakastarpeet kuin bisnestarpeet mielessä. Enemmän mahdollisuudet kuin uhat mielessä.

✅ Mitä opit kirjasta?
• Syvähaastatteluista 
• Käytettävyystestaamisesta
• A/B testaaminen

✅ Kirjassa lanseerataan asiakasratkaisun puuteoria (opportunity solution tree = OST), jolla voidaan visualisoida haluttu lopputulema. Sen avulla voit: 
• Poistaa jännityksen asiakas v. bisnestarpeesta 
• Jakaa ymmärrys halutusta lopputuloksesta  
• Omaksua jatkuvan kehittämisen ajattelutavan 
• Tehdä parempia päätöksiä 
• Oppia nopeammin  
• Rakentaa itseluottamusta tuleviin tekemisiin 
• Yksinkertaistaa sidosryhmätyöskentelyä 

✅ Miten mitata luovuutta? 
• Määrä – Kuinka monta idea pystytään tuottamaan. 
• Erilaisuus – Kuinka erilaisia ideat ovat. 
• Uutuusarvo – Minkälainen on uutuusarvo.  

✅ Tiesitkö, että brainstorming keksittiin vasta vuonna 1953? Alex Osborn ehdotti kirjassaan “Applied Imagination” neljää sääntöä brainstormingille:
• Keskity määrään. 
• Eriytä ideoitten arviointi ja ideoitten tuottaminen toisistaan.
• Toivota oudot ja epätavalliset ideat tervetulleeksi.  
• Yhdistä ja jalosta ideoita. 

✅ Muista kysyä pre-mortem -kysymys? Kuuden kuukauden päästä kun olet lanseerannut tuotteen, niin mikä on mennyt pieleen. Siten altistat ideasi niille tekijöille mitkä ajattelet olevan väärin.

🔴 “Managers must convert society’s needs into opportunities for profitable business.” — Peter Drucker