Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Christensen: How Will You Measure Your Life

Christensen: How Will You Measure Your Life

🔵 Miten mitata onnistumista elämässä? Kirjan otsikko on mainio tiiseri, mutta todellisuudessa löysin siitä kaikkea muuta kuin miten mitata elämää. Lähin vastaus kysymykseen, jonka kirja antaa – on että tie onneen on yhtä hidas kuin tie helvettiin. 

✅ Kirjassa on kaksi teemaa – strategia ja miten ajatella. Näiden avulla voit toteuttaa elämääsi ja sitä kautta myös mittaroida sitä. 

✅ Miten ajatella? Kysymykseen Christensen antaa tukevan vastauksen jo ensimmäisessä luvussa ja se on suoraviivainen. Etsi käsillä olevan kysymykseen sopivan teorian ja sovella sitä miettimällä potentiaaliset lopputulokset teorian kautta. (Tästä on muuten mainio HBR:n video ja laitan linkin siihen kommenttikentään).

✅ Mikä on hyvä teoria?
– Se on yleinen toteamus, että mikä aiheuttaa mitä ja miksi. 
– Se on hyödyllinen, koska se selittää mitä tapahtuu ennen kuin koet sen.
– Sitä voi myös testata sillä kuinka hyvin se selittää poikkeamia eli anomalioita. 

✅ Hyvä teoria tarvitsee kaverikseen hyvän strategian. Se kertoo mitä halutaan saavuttaa ja miten sinne mennään. Strategiassa listaat prioriteetit, mahdollisuudet ja millä voimavaroilla menet sinne. Itse lisäisin siihen vielä listan asioista mitä ei pidä tehdä.

✅ Strategia pähkinänkuoressa:
– Motivaatio näkyy intohimona siinä mitä teemme.
– Ennakoimattoman ja ennakoidun yhdistäminen.
– Voimavarojen kohdistaminen eli allokointi prioriteettien mukaisesti.

✅ Strategia kumpuaa kahdesta eri lähteestä (Henry Mintzbergin teorian mukaan):
1) Ennakoitavissa olevat mahdollisuudet.
2) Ennakoimattomat, ja yleensä ne ovat ongelmia sekä mahdollisuuksia, jotka kumpuavat kun alkuperäistä strategiaa lähdetään toteuttamaan. 
Takuuvarmasti strategia on sekoitus ennakoitua ja ennakoimatonta. Tärkeintä on hyökätä markkinoille ja kokeilla juttuja kunnes löytyy _se_ oma juttu, joka alkaa tuottamaan. 

✅ Strategian toteutumista voi seurata tarkkailemalla, että mihin voimavarat tai resurssit kuluvat. Jos ne menevät muualle kuin strategian mukaiseen toimintaan, niin silloin strategian implementointi epäonnistuu.

✅ Voimavarat, prosessit ja prioriteetit:  
1. Voimavarat kehittyvät yli ajan, mutta niitä voi epäorgaanisesti kehittää esim. ostamalla. 
2. Prosessit ovat tehokas tapa välttää pyörän uudelleen keksimisen. Sillä ihmiset ovat tekemisissään ja koordinoivat toisten kanssa, viestivät ja tekevät päätöksiä. Ne mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman tavan tehdä tuotteita ja ratkoa ongelmia kun aina ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. 
3. Prioriteetit antavat perusteet päätöksenteolle. 

✅ Prioriteetit kertoo mitä tehdään, voimavarat on se mitä käytetään ja prosessit mitä voimavaroilla tehdään, että saavutetaan prioriteetit. 

🔴 “The safest road to Hell is the gradual one—the gentle slope, soft underfoot, without sudden turnings, without milestones, without signposts.” (C. S. Lewis)