Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Why should anyone be led by you?

Why should anyone be led by you?

 

Tämä kirja on ”jyrkkä ei” pitkille listauksille, mutta silti niitä on vaikea välttää tässä(kin) kirjassa. Kirja on lukemisen arvoinen analyysi johtamisesta….

Vaikuttavassa johtajuudessa on kysymys tuloksista.

Onnistunutta johtajuutta voidaan kuvata sanoin tehokas tai taitava. Millä tahansa tasolla johtaja toimiikin, niin hänen työnsä ainoa mittari on, että saako hän vaikutuksen aikaan. Vaikuttavuutta voidaan silloin mitata tuloksien, mutta myös merkityksen kautta.

Vaikuttava johtaja saa luotu ihmisilleen merkityksen – mitä minä hyödyn tästä, ja sen avulla pystyy johtamaan toisia.

Universaalit ominaisuudet

Kirjoittajien mielestä ei ole olemassa mitään universaalia ominaisuutta, joka yhdistäisi johtajia. Mikä toimii yhden henkilön kohdalla ei välttämättä ole totta toisen kohdalla. Jokaisen pitää olla oman elämänsä toimitusjohtaja.

Sanottuaan, ettei ole olemassa mitään universaalia, niin he kuitenkin tunnistavat seuraavat:

– Tilanteeseen sidottu. Churchill oli hyvä sodanajan johtaja, mutta ei rauhanajan.

– Epähierarkisuus. Johtajuutta ei kannata rakentaa hierarkisuuteen, koska se voidaan kyseenalaistaa nopeasti.

– Suhteet. Johtamisessa on kyse ihmissuhteista ja pitkälti tämä kirja käsittelee näitä aiheita, joita tarvitaan johtajuudessa. Miten saada ihmiset seuraamaan johtajaansa?

Suhteet perustuvat autenttisuuteen ja autenttisuus perustuu sanoihin sekä tekoihin. Aitoudeksi koetaan sanojen muuttaminen teoiksi ja siksi se on merkityksellinen lähde autenttisuuteen. Olemalla oma itsensä voi voittaa ihmisten halun toimia johtajansa kanssa.

Itsensä tunteminen on lähtötaso ja sen lisäksi pitää osata lukea tilannetta. Koska maailma ei ole yksinkertainen, niin eri tilanteissa pitää osata reagoida eri tavalla. Ja varsinkin tilanteen kääntäminen hyödyksi muuttaa johtamisen teoiksi. Työelämässä ihmiset hakevat johtajistaan jo mainittua autenttisuutta, merkitystä, yhteisöllisyyttä jopa innostusta. Sopeutuminen, olemalla yksilö ja luomalla suhteen omiin ihmisiin on kaava, jolla ei voi epäonnistua.

Johdettavat kysyvät itseltään miksi he antautuisivat johdettavaksi?

Siihen kysymykseen johtajalla pitää olla vastaus – joka päivä, sanojen ja tekojen kautta. Eli laittamalla itsensä likoon. Johtaja voi differoitua hyödyntämällä eri tekniikoita saadakseen vaikutuksen aikaiseksi. Olemalla läsnä, vastaamalla sähköposteihin tai kätellessä puristaa kättä hieman kauemmin kuin muut. Voit myös olla hiljaisuuden mestari – kun sitä tarvitaan.

Miten differoitua johtajana?

• Richard Bransonin haastajan asenne.

• Bill Clintonin charmi.

• Bill Gatesin nörttiys.

• Greg Dykein kansanmies-asenne. 

• Darwin E. Smithin vaatimattomuus.

Mutta differoitumisen riskit voivat realisoitua:

• Steve Jobs ja Apple.

• Jan Carlzon ja SAS.

• Pehr Gyllenhammer ja Volvo.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikuttavat johtajat saavat menestyksensä:

1. Tuntemalla itsensä.

2. Olemalla itsensä.

3. Näyttämällä luonteensa.

Mitä pitää välttää?

Ylimanageroida ja alijohtaa on varma keino epäonnistua

Keinoja

Hyvä keino ottaa tiimi haltuun on:

1. muodostaa se (forming – the team is put together),

2. hajoittaa se (storming – there is conflict about what to do and how to do it),

3. normittaa se (norming – some agreement is reached about how to work together),

4. panna toimeksi (performing – the team can now focus wholeheartedly on the task).

Erilaiset työyhteisöt

Eri työkulttuurit ja yhteisöt kaipaavat erilaista johtajuutta:

1. Perheet-yhteisöt, jossa on paljon sosiaalisuutta, mutta vähän solidaarisuutta.

2. Palkkasoturit-yhteisöt ovat kuin kotkat, jotka lentävät muodostelmassa solidaarisuuden kautta ilman suurempaa sosiaalisuutta

3. Luovat toimistot-yhteisöt, jossa kaikki ovat taiteilijoita sekä taikureita ilman sosiaalisuutta tai solidaarisuutta.

4. Missio-yhteisöt, josta löytyy paljon solidaarisuutta sekä sosiaalisuutta

Miten tarinallistaa omaa johtajuuttaan?

1. Oikea, uskottava tarina omasta johtajuudesta. Hyvät tarinat kiehtovat. 

2. Omien kokemusten jakaminen, joihin ihmiset voivat samaistua.

3. Personoimalla omaa viestintäänsä käyttämällä tunteita, huumoria tai kertomalla sattumuksista.

“Why should anybody be led by you”-kysymykset:

Kysy itseltäsi:

1. Mikä persoonallinen ominaisuutesi voisi muodostaa johtajuutesi perustan?

2. Mikä henkilökohtaisen heikkouden voi kääntää työelämässä vahvuudeksi paljastamalla sen?

3. Ostaako lukea eri tilanteita?

4. Sopeudutko riittävästi?

5. Kuinka saa pidettyä yllä sosiaalisuutta, mutta myös etäisyyttä?

6. Osaatko johtaa ajallisesti milloin tarvitaan vauhtia ja milloin höllentää?

7. Kuinka paljon viestit ja kuuntelet?

Ole oma itsesi, koska johtamisessa on kyse suhteesta itseesi ja muihin ihmisiin….